Könet sitter i hjärnan - Annica Dahlström

Detta är Annica Dahlströms efterlängtade bok om skillnader i hjärnan hos kvinnor och män. Författarinnan, professor i neurobiologi, har sedan slutet av förra millenniet hållit cirka 200 föreläsningar på detta tema i Norge, Tyskland, Egypten och, förstås, hemma i Sverige. Boken bygger på vetenskapliga resultat som klart visar att, i princip, kvinnors och mäns hjärnor är uppbyggda enligt olika mallar, utmejslade under evolutionen för att säkerställa artens (och individens) överlevnad. Den kvinnliga typen av hjärnegenskaper är inriktade på att artens ungar skall överleva och växa upp till stabila, stresståliga individer. Om inte mamman, på grund av omgivningens stress och påverkan, får möjligheter att utöva sina kvinnliga omvårdnadsegenskaper och vara en fysiskt närvarande mamma, blir ungarna, när de växer upp, stresskänsliga och osäkra. Nya neurobiologiska resultat visar mekanismerna för detta.

I boken beskrivs anatomiska och fysiologiska skillnader i hjärnan mellan merparten kvinnor och merparten män, påvisade vetenskapligt, som förklarar våra olika beteenden. Våra personligheter och prioriteringar är biologiskt grundade sedan före födelsen. Författaren vill framhäva kvinnors egenskaper och de i dag föga uppskattade arbetsinsatser som kvinnor gör i familjen. Hon anser att kvinnor bör vara stolta över sin speciella intelligens, sociala kompetens och förmåga att värna om liv, vilket i dagens samhälle, byggt av män för män, inte värdesätts tillräckligt, inte ens av kvinnorna själva.


Inbunden.
208 kr
Inklusive moms: 0 kr
Lagerstatus: I lager

st