Hellstorm - Nazi-Tysklands död 1944-1947 - Thomas Goodrich (mjukpärm)

Detta är en bok som kommer att ge dig bilden av vilka det var som verkligen led under krigets sista månader och de kommande åren. De allierade har med  MSMs hjälp lyft fram fel folk som de mest lidande under andra världskriget.


Denna bok skall läsas av alla. När du läst den – låt den vandra vidare så att sanningen kan lyftas fram och ta död på de lögner vi lever med idag.Miljontals mördade … Miljontals våldtagna … Miljontals torterade … Miljontals förslavade … Miljontals män, kvinnor och barn som levde vind för våg … Oaktat vad du har läst om Andra Världskriget, oaktat vad man berättat för dig, oaktat vad du trott hände under det så kallade ”Goda Kriget” … glöm det!


För första gången på över 70 år kan vi få en insikt i kriget och ”freden” sett ur förlorarnas perspektiv. Förstå vad som egentligen hände med Tyskland och hennes folk i ”frihetens, demokratins och befrielsens” namn. Genom deras egna ord, målande och detaljrikt, detta är deras berättelser …


_________________________________


 

Alla, utan åtskillnad led lika mycket … För att göra saken värre begicks dessa övergrepp inte i hemlighet utan helt öppet överallt i samhället, i kyrkor, på gator och torg … Mödrar våldtogs inför sina barn, flickor våldtogs när deras bröder såg på … Inte bara en gång utan vid upprepade tillfällen.


— En Tysk Kvinna.


Döda dem allihop, män, gamla män, barn och kvinnor men först efter att ni roat er med dem! Döda. Inget i Tyskland är oskyldigt, varken de levande eller de ännu icke födda … Bryt ner de tyska kvinnornas rasstolthet. Ta dem som ert legitima byte. Döda, ni modiga soldater i den segerrika Sovjetiska Armén.


— Stalins främste propagandist, författaren Ilya Ehrenburg,


tillika medlem i den judiska antifascistiska kommittén.


Kapitel:


Innehållsförteckning


Prolog


1 Helvete från ovan


2 De döda och nästan döda


3 Mellan eld och is


4 Crescendo av förstörelse


5 Djävulens skratt


6 Den sista kulan


7 Ett hav av blod


8 Det obeskrivliga


9 Ett krig utan slut


10 Helvetets hallar


11 Tidernas brott


Epilog: Om segrare och offer


BibliografiRätt eller fel, den allmänt accepterade versionen av Andra Världskrigets historia är den segermakterna författade och vill att du skall ta som sanning. Medan de flesta förstår betydelsen av "vinnarna skriver historien", så tillhör Tom Goodrich den lilla elit av författare som vågar undersöka huruvida den etablerade "sanningen" om Andra Världskriget, verkligen är hela sanningen.


I denna bok beskriver Tom Goodrich Andra Världskriget ur de tyska offrens perspektiv. Medan den judiska Förintelsen återberättats i en aldrig sinande ström av böcker, filmer och dokumentärer, så är det få som är medvetna om att tyskarna själva led ett liknande öde, men som var oerhört mycket mer omfattande. I denna bok blottläggs för första gången den ondska som drabbade Tyskland. Med offrens egna ord, och med en känsla av att du är där på plats, placerar Goodrich läsaren mitt i det inferno som uppslukade Tyskland under de sista krigsåren och under de inledande åren av så kallad fred. Han beskriver brandbombsattackerna mot tyska städer och den brinnande förintelse som tusentals hjälplösa kvinnor och barn led. Boken blottlägger de oräkneliga kvinnor och barn som våldtogs om och om igen av horder av amerkanska och sovjetiska soldater; den djävulska tortyren som pågick i efterkrigslägren där tiotusentals tyska män kvinnor och barn mördades på de smärtsammaste och mest barbariska sätt som var möjligt. Dessa fruktansvärda övergrepp, och många andra, avslöjar en sida av Andra Världskriget som fram tills nu varit okänd för allmänheten.


Efter att ha läst klart denna bok lämnas läsaren med en överväldigande känsla av att han blivit bedragen under hela sitt liv; att han förut inte fått veta hela sanningen om Andra Världskriget. Om du bara skall läsa en bok det här året--eller bara en bok i livet--så borde det bli Hellstorm. Inte bara kommer du att bättre förstå den sanna tragiska historien om världens mest katastrofala krig, utan även bättre förstå den värld vi lever i idag.

199,20 kr
Inklusive moms: 0 kr
Lagerstatus: I lager
Leveransstatus: # I lager

st