# FasciNation

Jocke Karlsson är inte bara en man med många strängar på sin musikaliska lyra, utan även en man som sedan 2021 har eget klädmärke: FasciNation.

FasciNation kan ju som bekant betyda allt ifrån intensivt intresse, till en nation full av.. ja, vad då?

Allt är upp till betraktarens ögon - men en och annan kommer vet vi kommer bli fascinerad av FasciNation!