Det svenska folklynnet - Gustav Sundbärg

Vem är egentligen svensk, och finns det saker som gör svenskarna unika? Det är frågor som det under lång tid funnits självklara svar på, ofta med en uppenbar stolthet över svenskarnas bedrifter och egenheter. I dagens samhällsdiskussion har frågorna dock blivit problematiserade i betydligt högre grad, men intresset för dem har inte svalnat.

I tider av stora folkförflyttningar ökar dessutom ofta intresset för det egna folkets lynne, och detta om något återaktualiserar Gustav Sundbärgs så omtyckta bok ”Det svenska folklynnet”.

Boken var ursprungligen en bilaga till den stora emigrationsutredningen som genomfördes från 1907-1913 till vilken statistikern Sundbärg skrivit huvudbetänkandet. I ett flertal aforismer som sedan samlats i boken beskriver Sundbärg svenskens karaktär och lynne – såväl de goda som de mindre goda egenskaperna.

 

Att boken varit älskad vittnar den höga upplagan om. Detta är den sjuttonde utgåvan, och för att göra läsupplevelsen ännu bättre är språket försiktigt moderniserat i denna nya utgåva.

 

Så luta dig tillbaka och njut av en bok som är både förnöjsam och viktig för att förklara svenskarnas lynne och som diskuterar varför vi ibland handlar på ett fantastiskt sätt, medan vi vid andra tillfällen agerar helt obegripligt.

 

Innehåll:

 

Förord

Inledning

1. Bristen på psykologi

2. Bristen på nationell insikt

3. Sverige och Norge

4. Svensken såsom ekonomiskt verksam

5. Skandinavismen

6. Strödda iakttagelser

7. Svenskarna i Amerika

8. Den nya tiden

 

Författare: Gustav Sundbärg

Antal sidor: 182

Bindning: Häftad

Utgivningsår: 2016 (1911)

Språk: Svenska

ISBN: 978-91-87339-55-4

 

 
135,20 kr
Inklusive moms: 0 kr
Lagerstatus: I lager

st