Ras, evolution och beteende - J. Philippe Rushton (inbunden)

Detta är den svenska specialutgåvan av professor J. Philippe Rushtons prisade bok "Race, Evolution, and Behavior". Boken är en översättning av den andra förkortade utgåvan där huvudpunkterna i Rushtons forskning sammanfattas på ett mer populärvetenskapligt sätt.

 

Professor Rushton redovisar här fakta från psykologi, antropologi, sociologi och andra vetenskaper vilka ger ett tydligt svar på huruvida människan kan delas upp biologiskt i olika raser. Boken fick stor uppmärksamhet då den publicerades första gången eftersom den ansågs sätta punkt i debatten mellan personer som påstått att människoraser enbart är en social konstruktion, och de som påvisade biologiska skillnader mellan människoraserna. Det globala mönster som professor Rushton redovisar i boken bevisar en evolutionär och genetisk grund snarare än enbart social, politisk, ekonomisk eller kulturell sådan.

 

Denna svenska specialutgåva innehåller dessutom flera av Rushtons texter där han presenterar vad dessa fakta innebär för det moderna samhället.

 

Innehåll:

Om författaren

Förord till den andra förkortade specialutgåvan

1. Rasen sitter inte bara i hudfärgen

2. Mognad, brottslighet och föräldraskap

3. Sex, hormoner och aids

4. Intelligens och hjärnstorlek

5. Gener, miljö eller bådadera?

6. Teorin om evolutionär livshistoria

7. Ut ur Afrika

8. Frågor och svar

Index

 

Bilagor

9. Vintrar är bra för dina gener

10. Arvet efter Carl von Linné

11. Ras och brott

12. Varför Afrika är Afrika och Haiti Haiti

13. Gemensamma gener: Etnonationalismens evolution

 

 

Sagt om J. Philippe Rushton och Ras, evolution och beteende

 

 

”Denna briljanta bok är den mest imponerande teoretiskt grundade studien… av de psykologiska och beteendemässiga skillnaderna mellan huvudraserna som jag har stött på inom världslitteraturen i ämnet.”

– Arthur R. Jensen, University of California, Berkeley

 

”Rushtons Ras, evolution och beteende… är ett försök att förstå [rasliga] skillnader i termer av evolutionär livshistoria… Kanske kommer det till slut några seriösa bidrag från den traditionellt illusionistiska sociala vetenskapens behandling av IQ, men för närvarande är Rushtons underbyggnad i princip den enda butiken i staden.”

– Henry Harpending, Evolutionary Anthropology

 

 

Författare: Prof. J. Philippe Rushton

Språk: Svenska

Utgivningsår: 2014

Antal sidor: 128

Bindning: Inbunden med omslag

ISBN: 978-91-87339-11-0

Logik förlag

151,20 kr
Inklusive moms: 0 kr
Lagerstatus: I lager

st