Stafetten går vidare - Adrian Molin

Stafetten går vidare – svenska perspektiv av dr. Adrian Molin, är en essäsamling som ursprungligen gavs ut 1936 och som på ett skarpsynt och  kompromisslöst sätt granskar liberalismen, socialismen, högern och konservatismen.

 

Molin viker inte för kontroversiella frågor så som den allmänna rösträtten och demokratin, och inte heller från att kritiskt diskutera den tyska nationalsocialismen som några år tidigare hade tagit makten i Tyskland.

 

Denna kritik är dessutom än mer intressant med tanke på att den lades fram före krigsutbrottet och således inte är färgad av den massiva kritik som efter andra världskriget i mångt och mycket handlat om att angripa Tyskland, och dess dåvarande styre, på grundval av vad som skett under kriget, istället för att diskutera den faktiska ideologin.

Molin var en av de mest framträdande personerna inom den svenska konservativa, nationalistiska rörelse som samlades under namnet unghögern och han ger i boken en utförlig analys av den samtida svenska högerns och borgerlighetens misstag, och anledningar till att en verklig höger förlorat greppet om politiken.

 

Kritiken är svidande och lika applicerar på dagens höger, med i princip den enda skillnaden att namnen på dess företrädare bytts ut. Vidare diskuterar Molin bland annat ekonomi, kultur och de redan på den tiden sjunkande nativitetstalen. Boken är en av Molins absolut viktigaste och ger en mycket god sammanfattning av hans åsikter inom ämnen som är högst aktuella i dagens samhällsdebatt.


Innehåll:

Förord
1. Frihet under omtaxering
2. USA i vågskålen
3. Ett perspektiv på den nazistiska idékretsen
4. Ett perspektiv på svensk borgerlighet
5. Ny balans!
6. Hemkulturens självbesinning
7. Naiviteter i nativitetsfrågan
8. Rundhorisont

Logik förlag

271,20 kr
Inklusive moms: 0 kr
Lagerstatus: I lager

st