Hitlers andra bok - Adolf Hitler

Lite felaktigt har förlaget till denna bok döpt den till Den nationalsocialistiska utrikespolitikens mål. Boken skrevs redan 1928 och hittades först 1945 och har sedan dess gått under namnet "Hitlers andra bok".

1928 dikterade Adolf Hitler en text om utrikespolitik som i andra världskrigets slutskede överlämnades till en representant för den amerikanska armén av en medarbetare vid NSDAPs förlag. I slutet av 1950-talet återupptäcktes dokumentet i ett amerikanskt krigsarkiv och utgavs 1961 under titeln Hitlers zweites Buch, dvs Hitlers andra bok.

Boken, som är sällsynt och dyr att komma över i original, har sedan dess endast översatts till engelska. Föreliggande svenska översättning av detta dokument - av författaren själv avsett att utgöra ett komplement till andra bandet av Mein Kampf - ger svenska läsare möjlighet att ta del av den utförliga geopolitiska argumentation som låg till grund för den nationalsocialistiska utrikespolitiken. Av bokens innehåll framgår även tydligt att Hitler redan på 1920-talet föreställde sig en framtida politiskt-militär allians med Italien och ett i längden lika oundvikligt som avgörande krig mot USA om världsherravälde.
183,20 kr
Inklusive moms: 0 kr
Lagerstatus: I lager

st