Fästning Europa - Magnus Söderman

I slutet av augusti 2015 deklarerade EU att flyktingkrisen nått “omätbara proportioner”. Denna kris ställer Europa inför två tydliga vägval. Antingen blir man en fristad för alla — oberoende av de konsekvenser det skulle medföra — eller så fattar man nödvändiga beslut för att skapa ordning och reda.

Författaren till denna debattskrift menar att en fortsatt politik som dagens ofrånkomligen leder Sverige och Europa djupare och djupare ned i en kris från vilken ingen lindring kommer att finnas.

Därför krävs det en ny politik och nya politiker som vill och vågar fatta de svåra beslut som krävs för att Europa skall kunna bevara sig självt nu och i framtiden

Motgift

79,20 kr
Inklusive moms: 0 kr
Lagerstatus: I lager

st