En nationalism för 2000-talet - Magnus Söderman

I denna bok kommenterar författaren olika aspekter av det mänskliga livet såväl som realpolitiska frågor ur ett nationellt och traditionellt perspektiv. I denna tid då en nationell renässans pågår är det på sin plats att försöka ge svar på vad vi vill, vi som kallar oss nationella.

Ur första kapitlet:

”Detta är inte ett program utan ett underlag för vidare resonemang och jag kan bara hoppas att när vårt program, vår nationalism för vår tid, en dag är formulerad, så kommer mina tankar finnas med som en av många beståndsdelar. Om så sker har mitt arbete inte varit förgäves.”

Kapitel i boken:

    En nationalism för 2000-talet
    Traditionen – en omistligt del av vår nationella världsåskådning
    Familjen är grunden
    Till de oföddas försvar
    För barnens skull
    Sex och kärlek
    Folket, eliterna och ledarna
    Fascism är frihet, frihet är fascism
    Vad kan vi kräva av våra ledare
    Om arbetets härdade och friborna ätt …
    … som under fanan tryggad måste bo
    En rättsstat vill vi ha
    Polisen i det fria Sverige
    Folket skall försvaras – av folket
    Stat, tro och religion
    Kulturen är hela samhällets angelägenhet
    Den traditionella människans moral

Författare: Magnus Söderman
Antal sidor: 190
Bindning: Häftad
Förlag: Motgift
Utgivningsår: 2017
Språk: Svenska
ISBN: 978-91-983092-9-4


Motgift

191,20 kr
Inklusive moms: 0 kr
Lagerstatus: I lager
Leveransstatus: # I lager

st