Civilisationernas självmord - Elmer Pendell

Why Civilizations Self-Destruct skrevs 1977 av demografen Dr Elmer Pendell och finns nu för första gången tillgänglig på svenska. Den betraktas med all rätt som en klassiker på eugenikens område.

I denna bok tar Pendell på ett lättfattligt sätt upp den kontroversiella tes som under nästan ett århundrade förfäktades av framstående personligheter som H G Wells, Emile Zola, George Bernard Shaw, John Maynard Keynes, Winston Churchill, Woodrow Wilson och Theodore Roosevelt - nämligen att befolkningens kvalitet riskerar att sjunka över generationernas lopp på grund av att den mest intelligenta delen av befolkningen skaffar färre barn än den minst intelligenta.

Dr Pendells främsta bidrag till det moderna tänkandet är att han på ett tydligt sätt visar hur våra nedärvda instinkter för medkänsla och vänlighet, som vi behöver för att skapa civilisation och som med Darwins ord är "den ädlaste delen av vår natur", samtidigt skapar ett ogynnsamt urval som i slutändan riskerar att förgöra civilisationen.

På ett lättsamt sätt togs bokens ämne upp i filmen Idiocracy (2006) där befolkningen till följd av detta negativa urval har blivit så ointelligent att den inte längre kan klara sig själv. Att diskutera eugenik på ett mer seriöst sätt är däremot tabu i västvärlden - trots att man i exempelvis Singapore införde en eugenisk politik under 1980-talet.

Civilisationernas självmord är en utmärkt introduktion till ett kontroversiellt ämne som kommer att bli allt svårare att undvika ju mer befolkningen växer. Pendell bjuder läsaren på en upplysande genomgång av människans evolution, förklarar hur våra instinkter för både medkänsla och aggression har skapats, och diskuterar olika högkulturers uppgång och fall i en framställning som ger upphov till flera "aha-upplevelser".

 

 
143,20 kr 100,24 kr
Inklusive moms: 0 kr
Lagerstatus: I lager

st