T-146 Vita Vargar (white)

Med front- och rygg-tryck med detta låtcitat från gruppen Storm på ryggen:


Vargar är rovdjur, så bered er alla på strid

Så länge Norden ej är befriat får inga hyenor frid

Så länge vargar ännu vandrar och jagar i den kalla nord

Lever hoppet om en befriad fosterjord

# Clothes by Midgård

183,20 kr
Inklusive moms: 0 kr
Lagerstatus: I lager
Leveransstatus: # I lager

st