Demokratin som dödgrävare av Per Hansson

Fantastisk skrift som visar på orimligheterna i demokratin som styrelseskick.

 

I statlig och regimtrogen massmedia är den parlamentariska demokratin ett styrelseskick höjt över varje misstanke, alltid ofelbar och alltid överlägsen. Men historiens facit säger något annat. Ett styrelseskick ska främst dömas efter dess inverkan på folkets och landets välgång. Att den parlamentariska demokratin på olika sätt gynnar samhällets makthavare och dess stödtrupper är inget skäl till varför ett samhälle ska ha demokratin som styrelseskick.

Bakom massmedias slitna floskler skymtar en annan sanning. Kanske beror den europeiska civilisationens storhet inte alls på demokratin utan på helt andra faktorer och kanske är det just den parlamentariska demokratin som håller på att rasera och för alltid förstöra den europeiska civilisationen, inklusive vårt eget land Sverige.

Demokratin som dödgrävare är en betraktelse som tar avstamp i industristaden Detroit som en gång byggdes på europeisk uppfinningsrikedom men som idag är ett hopplöst mångkulturellt ghetto. Den parlamentariska demokratins natur och struktur motarbetar det som behövs för att ett folk ska vara starkt och framgångsrikt, det visar historiens facit.

Demokratin som dödgrävare presenterar också några övergripande tankar om hur ett styrelseskick borde vara ordnat vilket tillsammans med folkgemenskap och folknationalism kan utgöra en nydaning för Sverige och svenskarna.
24 kr
Inklusive moms: 0 kr
Lagerstatus: I lager

st