Race - Professor John R Baker

"

 

En riktig bibel i raslära, skriven av professor John R Baker.
Tredje utgåvan, nu uppdaterad med världens DNA-variationer, utmärkta på världskartan.

Detta är ett verk av en professor på Oxford-universitetet som kartlägger nästan alla aspekter av de biologiska
skillnaderna mellan olika raser. Den beskriver raser, underraser, hybrider och de evolutionsteorier som gör det
möjligt för olika djurarter att bli graderade som mer eller mindre primitiva eller högt stående.

Förutom kartläggningen av kulturell antropologi, paleontologi, förhistorisk arkeologi, konsthistoria och 1800-talets
beräkningar av afrikaner som varit avskilda från andra mänskliga grupper, så innehåller denna bok även avsnitt om Européer,
Judar, Kelter, Australier, Sanider (Bushmän) och Negroider.

I den sista delen granskar författaren bevisen för ärftlighet och kognitiv förmåga och kommer till slutsatsen om att
vissa raser är mer kapabla att utveckla högre intelligens än andra.

Det sista avsnittet resonerar om varför vissa raser har skapat civilisationer och andra inte.

 

Kapitel:

 

Preface

 

Acknowledgments

 

Introduction

 

Part 1 The historical background

 

1 From Neanderthal man to the philosophers of the eighteenth century

 

2 Blumenbach and his scientific contemporaries

 

3 From Gobineau to Houston Chamberlain

 

4 From Kossinna to Hitler

 

Part 2 The biological background

 

5 The meaning of ‘species’

 

6 Hybridity and the species problem

 

7 The meaning of ‘race’

 

8 Some taxonomic and evolutionary theories

 

9 Colour

 

10 Odour

 

Part 3 Studies of selected human groups

 

11 Introduction to Part 3

 

12 Physical differences between the ethnic taxa of man: Introductory remarks

 

13 The Europids

 

14 The Jews

 

15 The Celts

 

16 The Australids (Australian aborigines)

 

17 The Sanids (Bushmen)

 

18 The Negrids (Negroes). I. Introduction

 

19 The Negrids. II. Foreign influences on culture

 

20 The Negrids. III. Indigenous culture

 

21 The Negrids. IV. Miscellaneous observations

 

Part 4 Criteria of superiority and inferiority

 

22 Introduction to Part 4

 

23 The assessment of cognitive ability

 

24 The inheritance of cognitive ability

 

25 Racial differences in cognitive ability

 

26 Racial differences in achievement. I Introduction

 

27 Racial differences in achievement. II Civilization

 

Conclusion

 

Race and the Science of DNA

 

Appendices

 

Bibliography

 

Table of Races and subraces

 

Index


Sidor: 388

 

Bindning: Perfect-bound Paperback

 

Vikt: 1.08 kg

 

Mått: 20.98 x 29.69 cm

 

"
200 kr
Inklusive moms: 0 kr
Lagerstatus: I lager

st