Dog verkligen sex miljoner? - Richard Harwood

Denna bok utgavs för första gången 1975 i Kanada och är ett av de mest kända historierevisionistiska verken. Författaren ifrågasätter de vedertagna ”sanningarna” om det påstådda folkmordet på sex miljoner judar i Europa under andra världskriget. Genom otaliga källhänvisningar till folkräkningsuppgifter, domstolsprotokoll, ögonvittnesskilldringar med mera underbygger Richard E. Harwood sin tes, att det som så många tagit för sanning egentligen är en lögn. Författaren lämnar även förklaringar till varför man fabricerat denna fruktansvärda ”förintelse” och hur den tjänar de ansvariga än idag.

Boken är olaglig att trycka och distribuera i flera västerländska ”demokratier”. Därför är den så viktig. När ”frihetens företrädare” olagliggör dokument som ifrågasätter historiska skeenden och därmed kväser den fria diskussionen beträds en farlig väg. Istället för debatt, förbud.

Boken riktar sig till den historieintresserade som vågar utmana sitt intellekt, men också till den som söker fler argument och källhänvisningar i sitt egna historierevisionistiska arbete. Det är också en bok som den som värderar den intellektuella friheten vill ha i sin ägo.

I sig är utgivandet av denna bok en kulturgärning då Europa och Sverige går mot ökad repression riktad mot fritänkande dissidenter.

 

 

 

 

 


 

Nordfront Förlag

79,20 kr
Inklusive moms: 0 kr
Lagerstatus: I lager

st