Svensk Ungdom - Frihetsmarscher & Kampsånger

3rd CD from this swedish project called Svensk Ungdom(Swedish Youth). Easy going patriotic music. Only in swedish.


1. Upptakt: Frivilliga fram
2. Folk i gevär
3. Upp till den morgon
4. Stormande ungdom
5. Solryttarsången
6. Upp alla svenskar
7. Svensk morgon
8. Vi äro det vaknande folket
9. Ungdomens galdersång
10. Arbetarnationalen
11. Du blonda folk
12. Ryck an, du unga framtidshär
13. Det stiger en sång
14. Frontsången
15. Framför oss ligger Sverige
16. Friheten leve

Bonus:
17. Krigsbetraktelse I
18. Original: Volk ans gewehr
19. Original: Ledarens marsch
20. Original: Friheten leve
21. Krigsbetraktelse II
12 €
Including Tax: 0 €
Stock Status: Available

pcs