Hellstorm - Nazi-Tysklands död 1944-1947 - Thomas Goodrich (mjukpärm)

Detta är en bok som kommer att ge dig bilden av vilka det var som verkligen led under krigets sista månader och de kommande åren. De allierade har med  MSMs hjälp lyft fram fel folk som de mest lidande under andra världskriget.

Denna bok skall läsas av alla. När du läst den – låt den vandra vidare så att sanningen kan lyftas fram och ta död på de lögner vi lever med idag.


Miljontals mördade … Miljontals våldtagna … Miljontals torterade … Miljontals förslavade … Miljontals män, kvinnor och barn som levde vind för våg … Oaktat vad du har läst om Andra Världskriget, oaktat vad man berättat för dig, oaktat vad du trott hände under det så kallade ”Goda Kriget” … glöm det!

För första gången på över 70 år kan vi få en insikt i kriget och ”freden” sett ur förlorarnas perspektiv. Förstå vad som egentligen hände med Tyskland och hennes folk i ”frihetens, demokratins och befrielsens” namn. Genom deras egna ord, målande och detaljrikt, detta är deras berättelser …

_________________________________

 
Alla, utan åtskillnad led lika mycket … För att göra saken värre begicks dessa övergrepp inte i hemlighet utan helt öppet överallt i samhället, i kyrkor, på gator och torg … Mödrar våldtogs inför sina barn, flickor våldtogs när deras bröder såg på … Inte bara en gång utan vid upprepade tillfällen.

— En Tysk Kvinna.

Döda dem allihop, män, gamla män, barn och kvinnor men först efter att ni roat er med dem! Döda. Inget i Tyskland är oskyldigt, varken de levande eller de ännu icke födda … Bryt ner de tyska kvinnornas rasstolthet. Ta dem som ert legitima byte. Döda, ni modiga soldater i den segerrika Sovjetiska Armén.

— Stalins främste propagandist, författaren Ilya Ehrenburg,
tillika medlem i den judiska antifascistiska kommittén.

Kapitel:

Innehållsförteckning
Prolog
1 Helvete från ovan
2 De döda och nästan döda
3 Mellan eld och is
4 Crescendo av förstörelse
5 Djävulens skratt
6 Den sista kulan
7 Ett hav av blod
8 Det obeskrivliga
9 Ett krig utan slut
10 Helvetets hallar
11 Tidernas brott
Epilog: Om segrare och offer
Bibliografi


385 sidor
År: 2017
Författare: Thomas Goodrich
Översättare: Ann-Britt Axelsdotter
20 € 10 €
Including Tax: 0 €
Stock Status: In Stock
Delivery Status: # In stock

pcs