March of the Titans: The Complete History of the White Race

"

Av Arthur Kemp. Hela historien om den vita rasen, innehållande 350 århundraden av kaosartade händelser.
Detta är en berättelse om de omfattande visionerna, imperierna, åstadkommanden,
triumferna, vårdslösa misstagen, förkrossande nederlagen och häpnadsväckande kamperna.

Det viktigaste som avslöjat i detta verk, är den enda sanna orsaken till alla högkulturers början och slut - nämligen homogenitet.

En högkultur kan överleva krig,
nederlag, naturkatastrofer mm. - men inte rasligt förfall.

Denna nya utgåva har blivit fullständigt uppdaterad tom 2011 och innehåller nya kapitel, DNA-studier och andra tillägg
vilka sprider ytterligare ljus över den vita rasens framsteg och öde.

 

Contents

 

Foreword

 

Prologue: Some Important Facts

 

Chapter 1: The First White Racial Types

 

Chapter 2: The First Stirrings—the Late Paleolithic Age

 

Chapter 3: Vast Temples and First Cities—the Neolithic Age

 

Chapter 4: Laying the Foundations—the Old European Civilizations

 

Chapter 5: Born of the Black Sea—the Indo-European Invasions

 

Chapter 6: To the Ends of the Earth—Lost White Migrations

 

Chapter 7: Inexorably Overwhelmed—Whites in the Middle East

 

Chapter 8: Nordic Desert Empire—Ancient Egypt

 

Chapter 9: Genesis of Western Thought—Classical Greece

 

Chapter 10: Conqueror and Creator—Alexander the Great

 

Chapter 11: The Age of the Caesars—Pre-Christian Rome

 

Chapter 12: Power and Purpose—the Glory of Rome

 

Chapter 13: Opponents and Allies—Rome and the Celts

 

Chapter 14: The Useful Foe—Rome and the Germans

 

Chapter 15: Racial Cauldron—Rome and the Middle East

 

Chapter 16: By Stealth and Steel—Christianity

 

Chapter 17: The First Great Race War—Attila the Hun 372–454 AD

 

Chapter 18: The Triumph of the Slaves—the Fall of Rome

 

Chapter 19: Eastern Bulwark—Byzantine

 

Chapter 20: The Second Great Race War—the Crusades 1095–1270

 

Chapter 21: Lessons in Decline—Spain and Portugal

 

Chapter 22: The Third Great Race War—the Moors Invade Europe 711–1492

 

Chapter 23: The Nordic Reservoir—Scandinavia

 

Chapter 24: The Fury of the Men of the North—the Vikings

 

Chapter 25: Flamboyance and Ferment—France

 

Chapter 26: Destiny and Destruction—Napoleon Bonaparte

 

Chapter 27: The Isle of Influence—England, Scotland, and Wales

 

Chapter 28: Civil War and Emigration—Ireland

 

Chapter 29: Small yet Significant—the Netherlands, Belgium, and Luxembourg

 

Chapter 30: The Fourth Great Race War—Bulgars, Avars, Magyars, and Khazars 550–950

 

Chapter 31: The Fifth Great Race War—Genghis Khan and the Mongols 1220–1650

 

Chapter 32: Continual Conquest—the Baltic States

 

Chapter 33: The Test of Ethnicity—Switzerland, Czechoslovakia, and Yugoslavia

 

Chapter 34: The Sixth Great Race War—the Ottoman Holocaust 1300–1919

 

Chapter 35: Balkan Turmoil—Romania, Bulgaria, Albania, and Greece

 

Chapter 36: Risorgimento—the Resurrection of Italy after the Fall of Rome

 

Chapter 37: Gott Mit Uns—the Rise of Germany

 

Chapter 38: The Doomed Empire—Austria and Hungary

 

Chapter 39: The Rise and Fall of the Tsars—Russia 862–1917

 

Chapter 40: Christianity Dominant—the Dark Ages

 

Chapter 41: The Rebirth of Classical Culture—the Renaissance

 

Chapter 43: White Expansion—Voyages of Discovery

 

Chapter 44: The Yihequan—Race War in the Far East

 

Chapter 45: The Sun Never Sets—the British Empire

 

Chapter 46: The Well of Bibighar—the British in India

 

Chapter 47: Conquistadors—the White Conquest of Mexico and South America

 

Chapter 48: Revolution! The Birth of the United States of America

 

Chapter 49: The Seventh Great Race War—the Amerinds

 

Chapter 50: The Eighth Great Race War—Mexico

 

Chapter 51: Three Fifths of a Person—the History of Slaves

 

Chapter 52: White Men Cutting One Another’s Throats—the American Civil War

 

Chapter 53: The Politics of Race—America until 1945

 

Chapter 54: Immigration and Racial Change—the Story of Canada

 

Chapter 55: The White Man’s Burden—South Africa

 

Chapter 56: May It Be Worthy of the Name—the Story of Rhodesia

 

Chapter 57: The Iron Law of Demographics—the Story of Australia

 

Chapter 58: Murderer’s Bay—the Race War in New Zealand

 

Chapter 59: Shaping the World—the White Technological Revolution

 

Chapter 60: The First Great Brothers’ War—World War I

 

Chapter 61: The October Revolution—Communism in Russia

 

Chapter 62: The Suppressed Link—Jews and Communism

 

Chapter 63: The Second Great Brothers’ War—World War II

 

Chapter 64: The Shadow of the Ghetto—the Saga of the European Jews

 

Chapter 65: The Racial State—the Third Reich

 

Chapter 66: The End of White Supremacy—Decolonization and “Civil Rights”

 

Chapter 67: The Wall Falls—the Collapse of Communism

 

Chapter 68: The Changing Face—Nonwhite Immigration into the White Heartlands

 

Chapter 69: Ragnarök—the Coming Fall of the West

 

Postscript: The Final Call, or, What Can Be Done?

 

Appendices

 

Index

 


Sidor: 694

 

Vikt: 1.85 kg

 

 

 

"
400 kr
Inklusive moms: 0 kr
Lagerstatus: I lager

st